Griffiths Valuation of Ireland - Newbawn, County Wexford
Griffiths Valuation of Ireland - Newbawn, County Wexford
   
Archbold    Margaret      Newbawn       Newbawn   Wexford
Behan     Ellen       Brownstown     Newbawn   Wexford
Bramly     Thomas       Raheenarostia    Newbawn   Wexford
Breen     John        Newbawn       Newbawn   Wexford
Brennan    Denis       Raheenarostia    Newbawn   Wexford
Brennan    James       Newbawn       Newbawn   Wexford
Brennan    Sylvester     Newbawn       Newbawn   Wexford
Butler     Thomas       Carrigadaggan    Newbawn   Wexford
Byrne     James       Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Byrne     John        Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Cahill     John        Brownstown     Newbawn   Wexford
Cahill     John        Newbawn       Newbawn   Wexford
Cain      Bridget      Newbawn       Newbawn   Wexford
Canning    Michael      Brownstown     Newbawn   Wexford
Canning    Michael      Newbawn       Newbawn   Wexford
Carroll    James       Newbawn       Newbawn   Wexford
Carroll    Michael      Newbawn       Newbawn   Wexford
Carthy     John        Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Carthy     John        Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Carthy     Michael      Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Carthy     Michael      Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Carthy     Michael      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Carty     John        Newbawn       Newbawn   Wexford
Casey     Edward       Newbawn       Newbawn   Wexford
Chandler    Thomas       Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Claney     Thomas       Brownstown     Newbawn   Wexford
Clayton    Richard C. B.   Carrigadaggan    Newbawn   Wexford
Clayton    Richard C. B.   Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Clayton    Richard C. B.   Raheevarren     Newbawn   Wexford
Clayton    Richard C. B.   Scullaboge     Newbawn   Wexford
Clayton    Richard C. R.   Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Clayton    Richard. C. B.   Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Cogley     Denis       Brownstown     Newbawn   Wexford
Colfer     Catherine     Newbawn       Newbawn   Wexford
Colfer     Patrick      Brownstown     Newbawn   Wexford
Collins    Andrew       Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Comerford   Laurence      Newbawn       Newbawn   Wexford
Connell    James       Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Connor     Laurence      Newbawn       Newbawn   Wexford
Connor     Patrick      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Cullen     James       Newbawn       Newbawn   Wexford
Cullen     James       Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Cullen     Michael      Newbawn       Newbawn   Wexford
Cullen     Thomas       Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Cullen     William      Newbawn       Newbawn   Wexford
Curtis     Bartholomew    Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Curtis     Patrick      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Delany     John        Brownstown     Newbawn   Wexford
Delany     John        Newbawn       Newbawn   Wexford
Delany     John        Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Devereux    Patrick      Raheevarren     Newbawn   Wexford
Dillon     Daniel       Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Doyle     Catherine     Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Doyle     Catherine     Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Doyle     Daniel       Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Doyle     Denis       Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Doyle     Francis      Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Doyle     Francis, Jr.    Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Doyle     Henry       Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Doyle     James       Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Doyle     James       Brownstown     Newbawn   Wexford
Doyle     James       Newbawn       Newbawn   Wexford
Doyle     James       Raheevarren     Newbawn   Wexford
Doyle     James       Scullaboge     Newbawn   Wexford
Doyle     John        Scullaboge     Newbawn   Wexford
Doyle     Julia       Newbawn       Newbawn   Wexford
Doyle     Luke        Scullaboge     Newbawn   Wexford
Doyle     Margaret      Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Doyle     Michael      Newbawn       Newbawn   Wexford
Doyle     Michael      Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Doyle     Philip       Brownstown     Newbawn   Wexford
Doyle     Philip       Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Doyle     Philip       Scullaboge     Newbawn   Wexford
Doyle     Thomas       Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Doyle     Willam       Raheevarren     Newbawn   Wexford
Doyle     William      Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Doyle     William      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Duffen     Judith       Newbawn       Newbawn   Wexford
Dunne     Darby       Newbawn       Newbawn   Wexford
Dunne     Miley       Newbawn       Newbawn   Wexford
Dunphy     Thomas       Brownstown     Newbawn   Wexford
Dunphy     Thomas       Newbawn       Newbawn   Wexford
Dwyer     Patrick      Newbawn       Newbawn   Wexford
Eustace    John        Raheevarren     Newbawn   Wexford
Evoy      John        Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Evoy      John        Newbawn       Newbawn   Wexford
Evoy      Mary        Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Evoy      Thomas       Brownstown     Newbawn   Wexford
Fardy     Thomas       Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Fenlon     Michael      Newbawn       Newbawn   Wexford
Fitzgerald   Patrick      Newbawn       Newbawn   Wexford
Fitzhenry   Lawrence      Scullaboge     Newbawn   Wexford
Foely     Thomas       Carrigadaggan    Newbawn   Wexford
Foley     Thomas       Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Foley     Thomas       Raheevarren     Newbawn   Wexford
Forrestal   Patrick      Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Furlong    Bridget      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Furlong    James       Scullaboge     Newbawn   Wexford
Furlong    John        Scullaboge     Newbawn   Wexford
Furlong    Laurence      Brownstown     Newbawn   Wexford
Furlong    Margaret      Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Furlong    Michael      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Furlong    Rev. Nicholas   Newbawn       Newbawn   Wexford
Furlong    William      Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Furlong    William      Scullaboge     Newbawn   Wexford
Goggin     James       Newbawn       Newbawn   Wexford
Grannan    Michael      Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Green     Samuel       Raheevarren     Newbawn   Wexford
Harvey     John        Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Heffernan   Michael, Jr.    Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Heffernan   Michael, Sr.    Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Holmes     Michael      Newbawn       Newbawn   Wexford
Irwin     Denis       Brownstown     Newbawn   Wexford
Irwin     Lawrence      Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Irwin     Lawrence      Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Jekale     William      Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Jordan     John        Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Kane      Bryan       Raheevarren     Newbawn   Wexford
Kane      Denis       Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Kane      Mary        Raheevarren     Newbawn   Wexford
Kane      Michael      Raheevarren     Newbawn   Wexford
Kavanagh    John        Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Keating    Patrick      Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Keating    Patrick      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Keeffe     Edward       Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Keeffe     Edward       Scullaboge     Newbawn   Wexford
Kehoe     Luke        Newbawn       Newbawn   Wexford
Kehoe     Marin       Newbawn       Newbawn   Wexford
Kehoe     Patrick      Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Kelly     Catherine     Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Kenny     David       Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Kenny     Michael      Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Kenny     Richard      Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Kenny     Simon       Courthoyle New   Newbawn   Wexford
Keogh     James       Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Keogh     Martin       Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Keogh     Thomas       Carrigadaggan    Newbawn   Wexford
Keogh     William      Carrigadaggan    Newbawn   Wexford
King      James       Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Kinsella    Mary        Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Kinsella    William      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Lacy      James       Raheevarren     Newbawn   Wexford
Lawler     Catherine     Newbawn       Newbawn   Wexford
Lawless    Patrick      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Magrath    Anastasia     Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Magrath    Lawrence      Scullaboge     Newbawn   Wexford
Mc Gee     Thomas       Raheevarren     Newbawn   Wexford
Meskella    James       Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Meskill    Edward       Brownstown     Newbawn   Wexford
Moore     John        Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Moran     James       Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Moran     Margaret      Scullaboge     Newbawn   Wexford
Morrissey   Garrett      Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Morrissey   Walter       Ballynagrallagh   Newbawn   Wexford
Morrissy    Willam       Raheevarren     Newbawn   Wexford
Mullowney   Patrick      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Murphy     Anne        Scullaboge     Newbawn   Wexford
Murphy     Edard       Newbawn       Newbawn   Wexford
Murphy     Ellen       Raheevarren     Newbawn   Wexford
Murphy     Hugh        Brownstown     Newbawn   Wexford
Murphy     James       Newbawn       Newbawn   Wexford
Murphy     John        Brownstown     Newbawn   Wexford
Murphy     John        Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Murphy     John        Raheevarren     Newbawn   Wexford
Murphy     John        Scullaboge     Newbawn   Wexford
Murphy     Matthew      Raheevarren     Newbawn   Wexford
Murphy     Matthew      Scullaboge     Newbawn   Wexford
Murphy     Michael      Carrigadaggan    Newbawn   Wexford
Murphy     Michael      Newbawn       Newbawn   Wexford
Murphy     Nicholas      Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Murphy     Patrick      Brownstown     Newbawn   Wexford
Murphy     Walter       Brownstown     Newbawn   Wexford
Murphy     Walter       Newbawn       Newbawn   Wexford
Murphy     William      Scullaboge     Newbawn   Wexford
Myler     James       Newbawn       Newbawn   Wexford
Nugent     Patrick      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Nugent     Richard      Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
O'Farrell   Edward R.     Newbawn       Newbawn   Wexford
Power     Martin       Brownstown     Newbawn   Wexford
Quigley    Mary        Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Ready     Andrew       Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Redmond    Daniel       Newbawn       Newbawn   Wexford
Redmond    John        Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Redmond    John        Raheenarostia    Newbawn   Wexford
Redmond    John        Scullaboge     Newbawn   Wexford
Redmond    Michael      Scullaboge     Newbawn   Wexford
Redmond    Nicholas      Scullaboge     Newbawn   Wexford
Redmond    Peter       Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Redmond    Philip       Newbawn       Newbawn   Wexford
Redmond    Thomas       Raheenarostia    Newbawn   Wexford
Roche     Patrick      Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Rochford    John        Raheenahennedy   Newbawn   Wexford
Rochford    Thomas       Courthoyle Old   Newbawn   Wexford
Rossiter    Tobias P.     Brownstown     Newbawn   Wexford
Rossiter    Tobias P.     Newbawn       Newbawn   Wexford
Rourke     Laurence, Jr.   Brownstown     Newbawn   Wexford
Rourke     Laurence, Sr.   Brownstown     Newbawn   Wexford
Rourke     Patrick      Scullaboge     Newbawn   Wexford
Ryan      Peter       Newbawn       Newbawn   Wexford
Shannon    Thomas       Newbawn       Newbawn   Wexford
Sheehan    Maurice      Raheevarren     Newbawn   Wexford
Sheehan    Patrick      Ballyshannon    Newbawn   Wexford
Sheenan    John        Brownstown     Newbawn   Wexford
Stafford    Richard      Newbawn       Newbawn   Wexford
Sweetman    Peter       Newbawn       Newbawn   Wexford
Wade      Matthew      Newbawn       Newbawn   Wexford
Wade      Pierce       Brownstown     Newbawn   Wexford
Walsh     John        Brownstown     Newbawn   Wexford
Wickham    Eliza       Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Wickham    John        Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Wickham    John        Raheenarostia    Newbawn   Wexford
Wickham    Martin       Raheenarostia    Newbawn   Wexford
Wickham    Mary        Raheenaclonagh   Newbawn   Wexford
Wickham    Patrick      Raheenarostia    Newbawn   Wexford